Rekisteriseloste | ehana.fi – Ehana - Sockstore

Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Ehana - Sukkakauppa henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 27.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Ehana - Sukkakauppa / Ehana - Sockstore
Sarankatu 23
33900 Tampere
Y-tunnus 2409963-1

emmi@ehana.fi / www.ehana.fi

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Emmi Oikkonen
emmi@ehana.fi
Puh. 040 7249858

3. Rekisterin nimi

Ehana - Sockstore verkkokaupan asiakasrekisteri.

4. Mitä tietoja kerätään ja miksi

Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon, tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun, markkinointiin sekä tarjonnan ja markkinoinnin kohdentamiseen. 

Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite. Mahdollisuus tilata sähköpostimarkkinointia. Tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

Rekisteröitäviä tietoja ovat:

  • Nimi ja yhteystiedot
  • Analyyttiset tiedot miten asiakas on saapunut verkkokaupan sivuille
  • Asiakkaan ilmoittamat markkinointisuostumukset/-kiellot

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja kestäessä tai rekisteröidyn rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Sähköiseen suoramarkkinointiin pyydetään rekisteröidyltä erikseen suostumus sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti.

5. Oikeus omiin tietoihin

Tallennamme asiakkaiden tiedot, jotka ovat täyttäneet toimitusosoitteen ostoskorissa, riippumatta siitä onko tilaus viety loppuun asti ja maksettu. 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle emmi@ehana.fi

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää säilyttämästä ja käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja (pois lukien tieto joka tarvitsee säilyttää muista juridisista syistä). 

Rekisterinpitäjä oikaisee tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta Ehana - Sockstore:n ulkopuolelle, ellei viranomainen tätä pyydä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen aineisto säilytetään teknisenä tallenteena Ehana - Sukkakaupan Shopify tilillä, jotka ovat huolellisesti suojattuja sekä verkon osalta. Tietoihin pääsevät vain avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen.

Ehana - Sukkakaupalla on käytössään tässä rekisterissä mainitun tietosuojavastaavan laatimat ja ylläpitämät, EU:n tietosuojalain mukaisesti laaditut toimintatavat henkilötietojen käsittelyyn, suojaamiseen, sekä toimenpiteisiin mahdollisen tietomurron sattuessa.

9. Muuta

Käytämme analytiikan seuraamiseen Googlen sekä Shopifyn tarjoamia analytiikkapalveluja. Analytiikkapalvelut tarkoittavat työkaluja, joita käytetään anonyymin käyttäytymisdatan keräämiseen ja analysointiin. Analytiikkapalvelut auttavat meitä kehitämään asiakkaille tarjoamiamme palveluja sekä niiden käyttökokemusta, työkalujen tuottaman datan perusteella.